Ukončit Zprávy

Ostrava zavedla telefonickou povodňovou linku