Ukončit Zprávy

Překopl kabel a výboj na něm zapálil oděv