Ukončit Zprávy

Hygiena rozdávala provinilcům pokuty