Ukončit Zprávy

Hejtman Tošenovský poděkoval záchranářům