Ukončit Zprávy

Řidiči si musí vyměnit Průkaz profesní způsobilosti řidiče