Ukončit Zprávy

Milan Knížák vyhnal posluchače ze sálu